Misiunea cursului de master „Comunicare internă în istituţiile publice” este de a contribui la  specializarea absolvenţilor de învăţământ superior în domeniul administraţiei publice, prin însuşirea unor cunoştinţe teoretice solide şi dezvoltarea abilităţilor practice şi de cercetare, care să le asigure accesul ca profesionişti pe piaţa muncii. 

Scopul fundamental al acestui program de studiu, în general, este acela de a oferi o bună formare la nivel postuniversitar în domeniul administraţiei publice locale, astfel încât, prin competenţele dobândite, absolvenţii să răspundă cerinţelor specifice domeniului: să analizeze şi să gândească critic aspecte din domeniul administraţiei publice, să soluţioneze pertinent probleme şi să elaboreze decizii eficiente pentru administrare.

Pentru realizarea acestui scop, ne-am propus, prin intermediul cursului „Comunicare internă în istituţiile publice”, să dezvoltăm abilităţi de comunicare fluentă, logică, corectă şi coerentă. Comunicarea reprezintă, indiferent de domeniul de aplicare, un imperativ al timpului modern şi al construirii de relaţii. Aşa cum subliniază Cosmin Drăghici, “gradul de stăpânire şi de folosire a limbii reprezintă o trăsătură definitorie a nivelului cultural şi ştiinţific al fiecărui popor. Pentru fiecare cetăţean - indiferent de vârstă şi de profesie - capacitatea de stăpânire şi de utilizare a mijloacelor verbale de comunicare desemnează o trăsătură definitorie a pregătirii cultural-ştiinţifice a personalităţii”.

Achiziţionarea competenţelor temeinice de utilizare corectă a limbii, atât în comunicarea orală, cât şi în cea scrisă, este tot atât de necesară pentru administraţia publică, cât şi pentru toate domeniile de formare profesională.

Cursul de „Comunicare internă în istituţiile publice” propune o perspectivă de ansamblu asupra actului de comunicare în instituţiile publice. Destinatarii cursului sunt studenţii de la masterat, anul II, care vor avea posibilitatea să-şi dezvolte abilităţi de comunicare pornind de la definirea conceptului, tipurile de comunicare, nivelurile comunicării, barierile de comunicare, climatul organizaţional, reţelele de comunicare, metodele cantitative şi calitative de comunicare internă în instituţiile publice, rolul textelor standardizate în comunicarea publică scrisă etc.

Cursul este destinat studentilor specialitatii Drept, ciclul I. Curs fundamental obligatoriu.

      Disciplina Constuctia Europeana prezinta si analizeaza procesele de integrare europeana, in evolutie istorica si perspectivele Uniunii Europene. Proiectul European este unul fundamental pentru spiritul, spatiul, valorile si identitatea europeana. Analiza mecanismilor a politicilor, a institutiilor din structura Uniunii, relatia dintre supranational, national si regional/local este mecanisata pentru pregatirea studentilor in procesele atat de dinamice ale integrarii europene.

         Largirea si adancirea proceselor integrarii europene sunt teme prioritare in cadrul cursului, la fel ca si teoria si analiza acestora, sau reprezentarerea Uniunii Europene pe scena relatiilor internationale intr-o lume din ce in ce mai deschisa, globala. 


- CULTIVAREA CONȘTIINȚEI POLITICE

insusirea conceptelor


Ce semnifică schimbarea în învățământ?
Schimbarea în învăţământ reprezintă un fenomen complex ce include un spectru de acţiuni cu caracter strategic, ce se desfăşoară în timp în limitele instituţiei de învăţământ, şi cu caracter tactic, ce se desfăşoară la nivelul clasei, influenţând rezultatele instruirii elevilor

•”INOVAȚIA” reprezintă o finalitate a activității creative, orientate la elaborarea, producerea și valorificarea noilor tipuri de produse, tehnologii, dar și la implementarea formelor organizaționale noi.