Învățământul ca domeniu prioritar al vieții sociale, ca ”întreprindere” de lungă durată, de care depinde formarea 
celui mai important factor al națiunii - omul pregătit prin studii, forță de muncă și specialiști - nu se poate și nici nu trebuie
să-și permită să aibă eșecuri. Conducerea competentă și eficientă a învățământului, atât la nivelul sistemului,
cât și al instituției de învățământ necesită fundamentarea ei științifică. La baza acestei fundamentări stă știința conducerii învățământului
sau managementul educațional.