Cadrul conceptual al cursului ,, Psihologia educației” se înscrie pe demersul educației centratepe student, care vine să răspundă provocărilor timpului, asigurând o educație dinamică, formativă, motivantă, reflexivă și continuă. Curriculum propune aplicarea acestui concept și insistă asupra formării/dezvoltării unei atitudini responsabile față de competențe pe care trebuie să le dețină un viitor cadru didactic; le oferă studenților un instrument de analiză și un construct consistent pentru reflecție proprie, pentru reconsiderarea și decantarea informațiilor.

Temele incluse în cursul dat răspunde exigențelor știiței și societății contemporane și au drept scop să orienteze studenții spre valorile universale autentice, profesionale, psihopedagogice; găsirea echilibrului optim; prevederea unor acțiuni complexe de instruire interactivă și de formare a studenților; formarea de  competențe educaționale profesionale complete, de nivel superior, calitative și variate. Cursul va informa viitorii specialiști despre specificul integrării în diverse medii sociale și formarea competențelor de a coordona influența diverșilor factori educaționali; va forma competențe profesionale de pregătire a individului pentru aderarea și integrarea în grupuri sociale, inclusiv pe piața muncii.