Cursul  este orientat spre pregătirea specialiştilor în domeniul consilierii familiei, domeniu care la etapa actuală este unul dintre cele mai populare în arealul teoretico-aplicativ al psiho-pedagogiei. Scopul cursului este de a forma cunoştinţe şi abilităţi de consultanţă psiho-pedagogică a familiei din perspectiva relaţiilor interpersonale în cadrul grupului social primar la toate nivelele: relațiile de cuplu, părinți-copii, transgeneraționale, sociale. Cursul este axat pe studiul și înțelegerea de către studenți a fenomenelor familiale și mecanismelor generale de funcționare a familiei contemporane, specificul funcționării familiilor în dificultate, precum și de formare a unor abilități practice în organizarea cercetărilor ale problemelor familiale, intervenției psihosociale adecvate.