Fundamentele pedagogiei reprezintă un curs fundamental al modulului Aspecte telortice privind Științele Educației.