O să încercăm să descifrăm / identificăm împreună inițiativele (timide) de strângere a unor obiecte (de patrimoniu) pentru alcătuirea unei colecții, respectiv încercarea de instituționalizare a acestora sub forma unui muzeu.

Strâns legate de acestea, debutul cercetărilor arheologice la Dunărea de Jos va fi expus deopotrivă, sub forma prezentării unor activități de pionierat în domeniu.