Prezentarea şi analizarea unor metode de lucru adecvate întocmirii unei lucrări științifice, cu referire atât la aspectele tehnice privind investigarea surselor istorice şi organizarea materialului bibliografic cât şi la componenta propriu-zis metodologică a cercetării istorice.

Cunoaşterea standardelor profesionale şi etice în domeniul cercetării istorice şi deprinderea de a utiliza vocabularul teoretic specific discursului istoric reprezintă alte obiective ale cursului.