Disciplina „Răspunderea penală şi contravenţională în sfera vamală”, este studiată în calitate de disciplină juridică în cadrul Facultăţii de Drept. Această disciplină juridică are ca sarcină familiarizarea masteranzilor Facultăţii de Drept în legătură cu protejarea societăţii şi a statului de infracţiuni săvârşite în sfera vamală, astfel încît orice persoană care a comis o infracţiune să fie pedepsită potrivit vinovăţiei sale şi nici o persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală şi condamnată.

Studierea acestei disciplini de către masteranzii facultăţilor de drept asigură crearea unor aptitudini privind incriminarea contravenţiilor şi a infracţiunilor vamale şi, în special, a contrabandei, absolut necesare specialiştilor abilitaţi cu descoperirea faptelor infracţionale şi înfăptuirea justiţiei penale.

Specialiştii ce posedă cunoştinţele în cauză îşi pot realiza pe deplin activitatea în domeniul urmăririi penale, învinuirii de stat, activităţii judiciare, avocaturii, securităţii statului, expertizei judiciare şi protejării valorilor sociale de atentate distructive.

Cursul de faţă este destinat înţelegerii profunde şi complexe de către masteranzii facultăţilor de drept a bazelor ştiinţifice şi a dreptului penal, precum şi autoperfecţionării continue în domeniul jurisprudenţei.

Problematica cursului alcătuită pe baza legislaţiei în vigoare, a literaturii juridice şi a practicii judecătoreşti, transmite masteranzilor cunoştinţe privind conţinutul normativ al reglementărilor juridice şi le formulează deprinderi practice pentru aplicarea normelor juridice în diferitele situaţii concrete pe care le înfăţişează activitatea economică.

Obiectivul principal al disciplinei constă în studierea reglementării juridice aranjate într-un anumit sistem ce contribuie la însuşirea de către masteranzi a modulelor menţionate în continuare. Cele însuşite vor contribui la cunoaşterea temeinică a ramurii juridice date ceea ce va duce la prestarea calitativă de asistenţă juridică în practica din domeniul vamal.

Însuşirea informaţiei prezentate, de către masteranzi va contribui la integrarea lor în activitatea practică din domeniul ales, la prestarea asistenţei juridice calitative tuturor participanţilor la circuitul civil dar şi comercial, cunoştinţele acumulate vor spori la reducerea litigiilor cu caracter economic, precum şi la soluţionarea corectă a acestora.