În contextul realizării reformelor învățământului juridic din Republica Moldova, disciplina „Dreptul contravenţional” constituie o parte componentă a Programului de învățământ universitar la specialitatea Drept.

Disciplina urmăreşte scopul familiarizării şi formării deprinderilor studenţilor Facultăţii de Drept cu mecanismele juridice privind identificarea contravenţiilor şi procedura de sancţionare contravenţională, constituind un suport metodologic pentru persoanele participante la procesul de elaborare şi implementare a standardelor educaţionale privind formarea profesională iniţială în domeniul juridic. O sarcină de bază a organelor de ocrotire a dreptului este înfăptuirea legalităţii, asigurarea ordinei publice şi apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor. În soluţionarea acestei sarcini un loc aparte îl ocupă răspunderea contravențională, chemată să combată diferite forme de contravenții.

Obiectul de studiu al acestui curs este analiza şi evaluarea legislaţiei în vigoare şi, în primul rând, a Codului contravenţional. O anumită atenţie se acordă practicii de aplicare a legislaţiei contravenţionale.