Creating Moldovan E-network for promoting e-teaching in the continuing professional Education (TEACH ME)

 

Acest program de formare profesională continuă este elaborat în conformitate cu obiectivul de bază al proiectului de Consolidare a Capacităţilor Instituționale nr. 561820-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP ,,Crearea la nivel naţional a E-rețelei pentru promovarea e-instruirii în formarea profesională continua” (TEACH ME) finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii Europene, care constă în ,,Modernizarea sistemului de Formare Profesională Continuă prin valorificarea potențialului metodologiei e-învățare și utilizarea ulterioară a acesteia la elaborarea unor cursuri inovatoare pentru învățămîntul pe tot parcursul vieții, care vor contribui la schimbarea paradigmelor de predare-învățare-evaluare.

Acest program de formare profesională continuă este elaborat în conformitate cu obiectivul de bază al proiectului de Consolidare a Capacităţilor Instituționale nr. 561820-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP ,,Crearea la nivel naţional a E-rețelei pentru promovarea e-instruirii în formarea profesională continuă” (TEACH ME) finanțat prin programul Erasmus + al Uniunii Europene, care constă în ,,Modernizarea sistemului de Formare Profesională Continuă prin valorificarea potențialului metodologiei e-învățare și utilizarea ulterioară a acesteia la elaborarea unor cursuri inovatoare pentru învățămîntul pe tot parcursul vieții, care vor contribui la schimbarea paradigmelor de predare-învățare-evaluare.