ReSTART 2018-2019 - B&A master programme

          Cursul „Econometrie și Statistica Economică” este adresat studenţilor specialităţii „Antreprenoriat şi Administrarea Afacerii”, ciclul II.
Disciplina Econometrie și Statistica Economică” face parte din pachetul de disciplini alese spre a fi modernizate în cadrul proiectului  Erasmus+ No.  585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA”(ReSTART).

Cursul „ANTREPRENORIAT ȘI LEADERSHIP” este adresat studenţilor specialităţii „Antreprenoriat şi Administrarea Afacerii”, ciclul II.

Disciplina „ANTREPRENORIAT ȘI LEADERSHIP” face parte din pachetul de disciplini alese spre a fi modernizate în cadrul proiectului Erasmus+ No. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA”(ReSTART).

Cursul „Dezvoltarea Întreprinderii Inovaționaleeste adresat studenţilor specialităţii

„Antreprenoriat şi Administrarea Afacerii”, ciclul II.

Disciplina „Dezvoltarea Întreprinderii Inovaționaleface parte din pachetul de disciplini

alese spre a fi modernizate în cadrul proiectului Erasmus+ No.

 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP Reinforce entrepreneurial and digital skills

of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA”(ReSTART).

Cursul „SISTEME DE  MANAGEMENT AL CALITĂŢII” este adresat studenţilor specialităţii „Antreprenoriat şi Administrarea Afacerii”, ciclul II,  și îşi propune să prezinte, într-o formă clară, sintetică şi accesibilă, fundamentele şi elementele de bază ale sistemelor de management al calităţii și este centrată pe achiziţionarea de competenţe.

Disciplina „SISTEME DE  MANAGEMENT AL CALITĂŢII” face parte din pachetul de disciplini alese spre a fi modernizate în cadrul proiectului Erasmus+ No. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA”(ReSTART).

Cursul „GESIUNEA FINANCIAR-CONTABILĂ” este adresat studenţilor specialităţii „Antreprenoriat şi Administrarea Afacerii”, ciclul II,  și oferă cursanților cunoștințe aprofundate privind management financiar al unei întreprinderi, inclusiv al gestiunii activelor și datoriilor, al capitalului propriu precum și situațiilor de criză în cadrul întreprinderii

Disciplina „GESIUNEA FINANCIAR-CONTABILĂ” face parte din pachetul de disciplini alese spre a fi modernizate în cadrul proiectului Erasmus+ No. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA”(ReSTART).

Disciplina „Analiza strategică și strategii concurențiale de firmă” face parte din pachetul de disciplini alese spre a fi modernizate în cadrul proiectului Erasmus+ No. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA”(ReSTART).