Discursul și comunicarea publică în limba engleză este unul din cursurile prevăzute de planul de învățământ pentru specialitatea Limba și Literatura Engleză și Franceză din cadrul Universității de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul. Acest curs este elaborat pentru studenții anului IV, care posedă un nivel bun de limbă engleză și cunoștințe cuprinzătoare, aprofundate de lingvistică generală, ceea ce îi face capabili să înțeleagă și să discute pe diverse teme lingvistice în această limbă.

Ca obiect de studiu, cursul de față face parte din modulul teoretic intitulat Lingvistica aplicată și este inseparabil de alte ramuri ale acestei discipline care au fost studiate pe parcursul primilor trei ani universitari. Studiul discursului vine să completeze bagajul de cunoștințe al studenților cu subiecte teoretice si practice referitoare la discurs și comunicarea publică. În cadrul orelor, studenții se vor familiariza cu noțiunea de discurs și cu diverse tipuri de discurs. Ei vor obține informație valoroasă referitoare la modul de analizare a diferitor tipuri de discurs și vor avea posibilitatea de a analiza anumite exemple de discurs. De asemenea, o atenție deosebită se va acorda aspectelor practice ale comunicării publice și caracteristicilor unui bun orator. Astfel, studenții își vor consolida cunoștințele acumulate, pentru ca, ulterior, să le pună în practică ori de câte ori va fi nevoie să elaboreze un discurs și să-l prezinte în fața auditoriului. Ei își vor da seama cât de mult discursul este legat de toate sferele vieții lor și, prin urmare, vor găsi cursul dat de o mare importanță practică.

Dat fiind faptul că studenții care urmează specialitatea Limba și Literatura Engleză și Franceză sunt formați ca profesori, ei trebuie să știe care sunt caracteristicile unui discurs, pentru a fi capabili să prezinte discursuri corect și fluent în limba engleză și cu impact asupra publicului (elevilor, studenților). Cu acest scop, disciplina Discursul și comunicarea publică în limba engleză propune studierea discursului academic printre celelalte tipuri de discurs, precum discursul politic, religios sau cel publicitar. Cu toate că studenții care vor studia acest curs nu sunt instruiți să reușească în domeniul politic, religios sau publicitar, cunoașterea particularităților și a funcțiilor discursurilor respective îi va ajuta ca prin comparație să înțeleagă mai bine discursul ce ține de domeniul lor profesional. În plus, ei vor dobândi o gândire critică necesară în viața de zi cu zi în situațiile în care vor asista la diverse tipuri de discurs în calitate de membri ai auditoriului. Pe de altă parte, ei vor avea oportunitatea de a-și dezvolta abilitatea de a ține un discurs sau o prezentare în public, ceea ce reprezintă una din competențele pe care orice profesor trebuie să le posede.

Structura tematică a cursului include două secțiuni mari:

1. discursul, în cadrul căreia se propune discutarea următoarelor teme: contextul și istoricul discursului; definiția și dimensiunile discursului, abordări ale clasificării tipurilor de discurs, discursul politic, discursul jurnalistic, discursul publicitar, discursul religios și cel academic;

2. comunicarea publică, care este divizată în mai multe părți, precum: istoria și elementele moderne ale comunicării publice, principiile comunicării publice, bunele practici în comunicarea publică, caracteristicile unui bun orator, pregătirea și ținerea unei prezentări în public, etc.

Cursul se derulează pe o perioadă de un semestru, fiindu-i rezervate 30 de ore de curs și 15 ore de seminar. În afară de aceste ore de contact direct, programa include 45 de ore de lucru individual, care este parțial realizat sub formă de proiecte individuale însoțite de prezentări PowerPoint. În cadrul acestui curs, studenții sunt evaluați în multe alte feluri. Ei trebuie să însușească informația prezentată la prelegeri, să o reproducă oral la seminarii și să o aplice în îndeplinirea sarcinilor propuse. O altă metodă de a aprecia cunoașterea subiectelor de către student este evaluarea curentă și examenul final, ambele în formă scrisă.