English for Media Literacy, is a MOOC created by the University of Pennsylvania [https://www.coursera.org/learn/media]

This course is designed for non-native English speakers who are interested in learning more about Media Literacy. In this course, students will explore different types of mass media, such as newspapers, magazines, television, and social media. This course will also give the FEF1901 students the opportunity to develop a broader understanding of the role media plays in our lives, while building their vocabulary and giving them the language skills needed to analyze what they read and watch.

The first unit in this course will provide an introduction to media literacy and give you an opportunity to evaluate your own media literacy level.

In unit two, the students will learn how to identify facts versus opinions in the media.

The next unit in the course will focus on the differences between social media and traditional media, while unit 4 will look at how gender and identity are covered in the media.

In the final unit of the course, students will demonstrate their increased media literacy through a culminating final project on social media. 

Cursul Dezvoltarea personală și ghidarea în carieră se adresează studenților de la specialitatea Istorie și Educație civică, Domeniul Științe ale Educației. Considerăm că disciplina este necesară pentru a-și evalua aptitudinile, interesele, valorile, deprinderile formate și dezvoltarea în continuare ale acestora pentru viitoarea carieră.

Numele Europa pare a fi fost necunoscut de Homer. Abia poetul Hesiod ne aduce cele mai vechi mărturii, în lucrarea sa numită Theogonia. Europa este aici una dintre cele trei mii de Oceanide, nimfe ale mării, fiicele lui Ocean şi ale lui Thetis. Această Europa, fată radioasă, cu ochii clari şi piele albă a fost cucerită de Zeus, transformat într-un taur alb. Din dragostea lor s-a născut prima dinastie cretană, care a fost, în definitiv, leagănul civilizaţiei noastre.

Dincolo de aspectele mitologice, se pare că termenul Europa este o formă provenită din cuvântul semitic oreb sau ereb, care înseamnă care apune, asfinţit. O altă ipoteză este aceea că termenul originar ar fi opia, care înseamnă pămant. Nu în ultimul rând, amintim epitetul homeric euruope, care ar veni de la eurus – mare şi ops - ochi (adică care vede departe).

Numele de Europa este prezent şi în poemul lui Apolon Pitianul (contemporan cu Hesiod), care îl evocă de două ori în lucrarea sa. În viziunea lui Apolon, Europa nu era decât o parte a Greciei continentale, alături de Peloponez şi de insulele Mării Egee.