Cursul Dezvoltarea personală și ghidarea în carieră se adresează studenților de la specialitatea Istorie și Educație civică, Domeniul Științe ale Educației. Considerăm că disciplina este necesară pentru a-și evalua aptitudinile, interesele, valorile, deprinderile formate și dezvoltarea în continuare ale acestora pentru viitoarea carieră.