Cursul Didactica Istoriei este destinat studenților facultăților de istorie ale universităților din Republica Moldova. Cursul constituie o bază teoretică orientativă, un ghid pentru a forma viitorii profesori de istorie.

Scopul cursului este de a contribui la formarea initială a studenților ca viitori profesori de istorie.