Cursul Teoria și metodologia predării l. și lt. române  în  învățământul primar este un curs normativ și reglator proiectat în baza reperelor teleologice și curriculare, elaborat în contextul reformelor educaționale orientate la modernizarea învățământului de  orice nivel.

În acest context, la sfârșitul studierii disciplinei, studenții vor fi capabili să opereze cu conceptele cheie, definiții, noțiuni de bază ale metodologiei predării limbii și literaturii limbii române; să formeze competențe intelectuale și strategii cognitive de asimilare și aprofundare a conceptelor fundamentale ale metodologiei predării limbii și literaturii române.