Cursul TMIEMS se adresează studenților de la specialitatea Pedagogie în învățământul primar și pedagogie preșcolară, Domeniul Științe ale Educației. Scopul cursului este de a forma studenților abilități de predare-învățare-evaluare a disciplinelor școlare Istoria românilor și universală și Educația moral-spirituală. De asemenea, va contribui la pregătirea studenților pentru cariera didactică.