Cursul CPET se adresează studenților de la specialitatea Pedagogie în învățământul primar și pedagogie preșcolară, Domeniul Științe ale Educației. Scopul cursului este de a forma studenților competențe specifice educației tehnologice, abilități practice și artistice necesare cadrului didactic. De asemenea, contribuie la formarea viitorului învățător al claselor primare.