Etica și metodologia cercetării este o disciplină de bază în cadrul oricărei specialități în domeniul pedagogic. Obiectivul general al cursului este de a oferi beneficiarilor cunoștințe și de a le forma abilități practice în domeniul cercetării proceselor psihopedagogice pentru a întreprinde acțiuni de schimbare și  inovare a domeniului educațional. Pe parcursul abordării problematicii de bază a metodologiei cercetării  psihopedagogice ce se prevede realizarea următoarelor obiective:

- cunoașterea reperelor conceptuale de bază;

- cunoașterea conținutului și structurii activității de cercetare psihopedagogică;

- însușirea logicii cercetării psihopedagogice, formarea deprinderilor de organizare și utilizare eficientă a metodelor adecvate de cercetare psihopedagogică de către studenți;

- formarea capacităților necesare pentru activitatea de cercetare și creație în condițiile economiei de piață, ale pieței serviciilor educaționale.