Deontologia didactică este un curs destinat masteranzilor şi se axează pe tendinţele actuale ale politicilor educaţionale din sistemul de învăţământ din Republica Moldova. Programa cursului prevede formarea profesională orientată spre creşterea calităţii, spre sporirea atitudinii responsabile faţă de competenţele pe care trebuie să le deţină un viitor pedagog: competenţa gnoseologică, prognostică, praxiologică, managerială, competenţa de evaluare, de comunicare şi de formarea continuă. Cadrul conceptual al cursului "Deontologia didactică" tinde să raspundă provocărilor şi schimbărilor care se produc în mediul educaţional, în cadrul procesului instructiv-educativ, asigurând o educaţie formativă, dinamică, reflexivă şi continuă